Właściwość

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Mateusz Miszczak może prowadzić postępowania egzekucyjne oraz zabezpieczające na obszarze właściwości miejscowej Sądu Apelacyjnego w Łodzi, w oparciu o złożone przez wierzyciela oświadczenie o wyborze komornika. W tym celu wierzyciel składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie o następującej treści:

„Oświadczam, iż wyboru komornika dokonałem na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych.”

Apelacja łódzka obejmuje obszar właściwości:

1.1. Sąd Okręgowy w Kaliszu
1.1.1. Sąd Rejonowy w Jarocinie Al. Niepodległości 15, 63-200 Jarocin
1.1.2. Sąd Rejonowy w Kaliszu Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz
1.1.3. Sąd Rejonowy w Kępnie Al. Marcinkowskiego 10, 63-600 Kępno
1.1.4. Sąd Rejonowy w Krotoszynie ul. H. Sienkiewicza 11, 63-700 Krotoszyn
1.1.5. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim ul. Sądowa 2,63-400 Ostrów Wielkopolski
1.1.6. Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 9a, 63-500 Ostrzeszów
1.1.7. Sąd Rejonowy w Pleszewie ul. Malińska 21, 63-300 Pleszew

 

1.2. Sąd Okręgowy w Łodzi Pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź
1.2.1. Sąd Rejonowy w Brzezinach ul. Waryńskiego 34, 95-060 Brzeziny
1.2.2. Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi Al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź
1.2.3. Sąd Rejonowy dla Łodzi–Widzewa w Łodzi Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź
1.2.4. Sąd Rejonowy w Kutnie ul. Spokojna 2, 99-300 Kutno
1.2.5. Sąd Rejonowy w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 16, 99-100 Łęczyca
1.2.6. Sąd Rejonowy w Łowiczu ul. Kaliska 1/3, 99-400 Łowicz
1.2.7. Sąd Rejonowy w Pabianicach ul. Partyzancka 105/127, 95-200 Pabianice
1.2.8. Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 17, 96-200 Rawa Mazowiecka
1.2.9. Sąd Rejonowy w Skierniewicach ul. Reymonta 12/14, 96-100 Skierniewice
1.2.10. Sąd Rejonowy w Zgierzu ul. Sokołowska 6, 95-100 Zgierz

 

1.3. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 5, 97300 Piotrków Trybu.
1.3.1. Sąd Rejonowy w Bełchatowie ul. Okrzei 4, 97-400 Bełchatów
1.3.2. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski
1.3.3. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mościckiego 9, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
1.3.4. Sąd Rejonowy w Opocznie ul. Biernackiego 20, 26-300 Opoczno
1.3.5. Sąd Rejonowy w Radomsku ul. Tysiąclecia 3, 97-500 Radomsko

 

1.4 Sąd Okręgowy w Płocku Plac Narutowicza 4, 09-404 Płock
1.4.1. Sąd Rejonowy w Ciechanowie ul. S. Mikołajczyka 5, 06-400 Ciechanów
1.4.2. Sąd Rejonowy w Gostyninie ul. 3-go Maja 43, 09-500 Gostynin
1.4.3. Sąd Rejonowy w Mławie ul. Reymonta 3, 06-500 Mława
1.4.4. Sąd Rejonowy w Płocku Pl. Narutowicza 6, 09-400 Płock
1.4.5. Sąd Rejonowy w Płońsku ul. H. Sienkiewicza 9a, 09-100 Płońsk
1.4.6. Sąd Rejonowy w Sierpcu ul. Wiosny Ludów 1, 09-200 Sierpc
1.4.7. Sąd Rejonowy w Sochaczewie ul. 1 Maja 7, 96-500 Sochaczew
1.4.8. Sąd Rejonowy w Żyrardowie Al. Partyzantów 3, 96-300 Żyrardów

 

1.5. Sąd Okręgowy w Sieradzu Aleja Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz
1.5.1. Sąd Rejonowy w Łasku ul. Kolejowa 12, 98-100 Łask
1.5.2. Sąd Rejonowy w Sieradzu Al. Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz
1.5.3. Sąd Rejonowy w Wieluniu Plac Jagielloński 1, 98-300 Wieluń
1.5.4. Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli ul. Żeromskiego 19, 98-220 Zduńska Wola

 

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

 

Informuję, że rewir Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy Mateusz Miszczaka odpowiada właściwości Sądu Rejonowego w Łęczycy i obejmuje miasto Łęczyca 99-100 oraz gminy:

  • Daszyna, 99-107
  • Góra Świętej Małgorzaty, 99-122
  • Grabów, 99-150
  • Piątek, 99-120
  • Świnice Warckie, 99-140
  • Witonia 99-335

oraz gminy w powiecie Kutno

  • Dąbrowice, 99-352
  • Krośniewice 99-340
  • Nowe Ostrowy 99-350

 

Informuję, że kancelaria nie posiada zaległości i może przyjmować sprawy z poza rewiru.